Avantaj

Avantaj

Avantaj Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların güncel olarak takip edilebildiği ClusTurKey, ulusal ve uluslararası tedarik çözümleri ile sayısız ürün ve hizmetin karşılaştırılıp en uygun kalitede en uygun bedelle alım/satım yapılmasını mümkün kılarak kurumlar için daha düşük...
Avantaj

Ayrıcalık

Ayrıcalık ClusTurKey’in, “B2B” (İşletmeden İşletmeye) ticaret modeli ile arasındaki farklılık ve ayrıcalıklar:   – “B2B” modelinde alıcı ve satıcı kurumlar aynı sitede buluşurken; ClusTurKey’de alıcı ve satıcı kurumların bir araya gelmesi gerekmez,...
Avantaj

Misyon

Misyon –     “500 milyar dolarlık ihracat” hedefinde KOBİ’lerin payının % 40’lara yükselmesine destek olarak Ülkemizdeki toplam faal ihracatçı firma sayısını 100 binli rakamlara çıkarıp 120 milyar dolarlık doğrudan veya dolaylı ihracata katkı sağlamak –...
Avantaj

Model

Model İş kümeleri; ticari, iktisadi, finansal, idari, hukuki, bilimsel, sosyal vb. ilişkilerle birbirini tamamlayan veya rekabet eden tüm sektörel aktörlerin (mal ve hizmet üreten işletmeler ile alıcı/satıcı ve aracı firmaların yanı sıra düşünce kuruluşları, sektörel...
Avantaj

Sistem

Sistem Ülkemizi yeni uygulamalarla dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi yapmak, küreselleşen dünyaya küreselleşen markalar kazandırmak için “işletmelerin büyüme, tedarik, pazarlama ve ihracat ortağı” gibi faaliyet gösteren ClusTurKey; Türkiye’de bir ilk olarak...
Avantaj

Platform

Platform TEDARİK VE PAZARLAMA KÜMELERİ “Sınırsız ve Eşiksiz Ticaret”   TASAM BGC | ClusTurKey; gelişime açık firmalar için hem Türkiye’de hem diğer ülkelerle yapılan ticarette fiziksel sınırların ve sistemsel eşiklerin aşılmasını sağlayan “yeni nesil” iş ve...