Avantaj

Avantaj

Avantaj ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların güncel olarak takip edilebildiği ClusTurKey, ulusal ve uluslararası tedarik çözümleri ile sayısız ürün ve hizmetin karşılaştırılıp en uygun kalitede en uygun bedelle alım/satım...
Avantaj

Ayrıcalık

Ayrıcalık ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri ClusTurKey’in, “B2B” (İşletmeden İşletmeye) ticaret modeli ile arasındaki farklılık ve ayrıcalıklar:   – “B2B” modelinde alıcı ve satıcı kurumlar aynı sitede buluşurken; ClusTurKey’de alıcı ve satıcı...
Avantaj

Misyon

Misyon ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri –     “500 milyar dolarlık ihracat” hedefinde KOBİ’lerin payının % 40’lara yükselmesine destek olarak Ülkemizdeki toplam faal ihracatçı firma sayısını 100 binli rakamlara çıkarıp 120 milyar dolarlık doğrudan veya...
Avantaj

Model

Model ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri İş kümeleri; ticari, iktisadi, finansal, idari, hukuki, bilimsel, sosyal vb. ilişkilerle birbirini tamamlayan veya rekabet eden tüm sektörel aktörlerin (mal ve hizmet üreten işletmeler ile alıcı/satıcı ve aracı firmaların...
Avantaj

Sistem

Sistem ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri Ülkemizi yeni uygulamalarla dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi yapmak, küreselleşen dünyaya küreselleşen markalar kazandırmak için “işletmelerin büyüme, tedarik, pazarlama ve ihracat ortağı” gibi faaliyet gösteren...
Avantaj

Platform

Platform ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri “Sınırsız ve Eşiksiz Ticaret”   TASAM BGC | ClusTurKey; gelişime açık firmalar için hem Türkiye’de hem diğer ülkelerle yapılan ticarette fiziksel sınırların ve sistemsel eşiklerin aşılmasını sağlayan “yeni nesil”...