Şehirlerin Markalaşması

Şehirlerin Markalaşması

Şehirlerin Markalaşması DEVLET Şehirlerin markalaşması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gibi, bir ülkenin refah düzeyinin artmasında en önemli araçlarından biridir. Ayrıca günümüzde, ülkelerden ziyade şehirler ön plana çıkmakta, ülkelerin...
Devlet Projelerine Uygun Şirket Bulunması

Devlet Projelerine Uygun Şirket Bulunması

Devlet Projelerine Uygun Şirket Bulunması DEVLET Müşterilerimiz için stratejik öneme sahip projelerini başarılı ve hızlı bir şekilde hayata geçirecek, gerekli deneyim ve kabiliyete sahip firmaların bulunmasında ve organize edilmesinde TASAM BGC olarak yardımcı...
Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi

Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi

Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi DEVLET Pazarlama, İmaj ve Algı Yönetimi günümüzde siyasal pazarlama faaliyetlerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında toplumsal ve siyasal dinamikleri harekete geçirmesi yönünden son derece önemli bir hale gelmiştir....