Hedef Çıktılar

Hedef Çıktılar

Hedef Çıktılar “Dijital ve İnovatif Markalaşma” temalı ClusTurKey – SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENMESİ projesi;   Türkiye’nin sağlık turizminde markalaşma hedefine katkı sunmanın yanı sıra turizm ve sağlık alanlarında farkındalık gelişmemiş bölgelerin...
Hedef Çıktılar

Yararlanıcılar

Yararlanıcılar Termal Tesisler, Tıbbi Kaplıcalar Diyet ve Egzersiz Merkezleri Psikolojik Danışma Merkezleri Alternatif Tıp Tedavi Merkezleri Sağlıklı Yaşam Konaklama Tesisleri “SPA” (Kaplıca) – “Wellness” (Sağlıklı Yaşam)  Merkezleri Derma Kozmetik ve...
Hedef Çıktılar

Alt Projeler

Alt Projeler Tüm Kümeler Özelinde   Aracılık Ofisleri (Dijital Kullanımı Düşük Ülkeler Öncelikli) Ortak Markalar Ortak Yatırım ve İşbirliği Modeli Geliştirme Etkinlikleri (Ülkelerin Aynı Segmentteki Sektör Temsilcileri ile) Kapasite İnşa ve Gelişimine Yönelik...
Hedef Çıktılar

Ortak Projeler

Ortak Projeler M-Club|TR ( Medikal Kulüp | Türkiye )   Sağlık turizmi kapsamında kapasite inşaa ve/veya geliştirme amacıyla farkındalık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması planlanmaktadır. Ayrıca eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri, üyeler...
Hedef Çıktılar

Kümelenme Modeli

Kümelenme Modeli Sağlıklı Yaşam (termal turizm, sağlığı koruyucu/geliştirici, güzellik, kişisel bakım ürün ve hizmetleri), Medikal Turizm (şehir hastaneleri ve özel sağlık kurumlarındaki medikal estetik dâhil tüm ürün ve hizmetler); Yaşlılık ve Engellilik (yaşlı...
Hedef Çıktılar

Dijital ve İnovatif Markalaşma

Dijital ve İnovatif Markalaşma ClusTurKey - SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENMESİ   “Dijital ve İnovatif Markalaşma” ( Türkiye ve Dünya Ülkeleri )   Pandemi etkisinin ciddi şekilde hissedildiği günümüzde, dijital teknolojilerin hayata entegrasyonu beklenmedik hızda...