Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi

Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi

Siyasal Pazarlama, Siyasi İmaj ve Algı Yönetimi DEVLET Pazarlama, İmaj ve Algı Yönetimi günümüzde siyasal pazarlama faaliyetlerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında toplumsal ve siyasal dinamikleri harekete geçirmesi yönünden son derece önemli bir hale gelmiştir....