Satınalma

Satınalma

Satınalma OPERASYONLAR Sürdürülebilir, birinci sınıf satın alma ve tedarik yönetimi yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla kuruluşların rekabet avantajı yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Çözümlerimizin hızlı olumlu etkileri kanıtlanmış bir sicilimiz var. Müşterilerimiz...
Birleşmeler ve Satınalmalar

Birleşmeler ve Satınalmalar

Birleşmeler ve Satınalmalar FİNANSAL HİZMETLER Sorun, anlaşma yapıp yapmamak değil, sürdürülebilir bir değer yaratmak için nasıl yapılacağıdır. Cevabımız: M&A’yı küresel büyüme stratejinizin ayrılmaz bir parçası olarak kullanın, ortaya çıkmadan çok önce...
Satınalma ve Tedarik Yönetimi Güçlendirme

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Güçlendirme

Satınlalma ve Tedarik Yönetimi Güçlendirme ÜRETİM Üretim’de ana maliyet kalemlerinden olan ham madde ve sarf malzeme temininin iyi yönetilmesi, müşterilerimizin karlılığını ve rekabet gücü artırdığını geçmişteki deneyimlerimizden biliyoruz. TASAM BGC’nin sahip olduğu...