Sistem

Sistem

Sistem ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri Ülkemizi yeni uygulamalarla dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi yapmak, küreselleşen dünyaya küreselleşen markalar kazandırmak için “işletmelerin büyüme, tedarik, pazarlama ve ihracat ortağı” gibi faaliyet gösteren...