Blog

Latest News

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

İş Modelleri

İş Modelleri

Üç aylık bir ön çalışma yapılması (süreç karşılıklı anlaşmaya göre şekillenecektir).Bölgesel Distribütörlük verilmesine yönelik ana tedarikçiler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve anlaşma sürecinin takibi

Gerekçe

Gerekçe

Latin Amerika, inşaattan teknolojiye, savunmadan medikale çok geniş bir yelpazede, Türkiye’deki sektör temsilcileri için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Yatırımcılar dört yılda yatırımlarını amorti edebilmekte, kendilerine resmî işlemler, vergilendirme vb. konularda kolaylıklar sağlanmaktadır. Latin Amerika pazarı toplam 800 milyar dolar olup bunun 200 milyar doları inşaat sektörüne aittir. Yıllık gelişme hızı %6,3 olan dev bir pazardır.

Destek Paketi

Destek Paketi

Yerli firmaların, ciddi fırsat ve açılımlar sunan Latin Amerika ülkelerinde iş ve pazar geliştirme stratejilerinin oluşturulması, sürdürülebilir planlamalar yapılması ve süreçlerin yönetilmesi.

Hedef Çıktılar

Hedef Çıktılar

“Dijital ve İnovatif Markalaşma” temalı ClusTurKey – SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENMESİ projesi;

– Türkiye’nin sağlık turizminde markalaşma hedefine katkı sunmanın yanı sıra turizm ve sağlık alanlarında farkındalık gelişmemiş bölgelerin tanıtımına katma değer ve faydalar sağlayacaktır.

– Sağlık turizmi sektöründeki tüm paydaşların ortak çalışma kapasiteleri ve kurumlararası hafızaları gelişecektir.